Kunstlik viljastamine

Kehavälist ehk kunstlikku viljastamist kasutati algselt munajuhade haigust põdevate naiste ja ebaselge naisepoolse viljatuse raviks. Nüüdseks on kasutusala laiendatud ka mehepoolse või teadmata põhjusega viljatutele paaridele.

Hinnanguliselt on viljatuid, kuid lapsi soovivaid paare Eestis umbes 15 kuni 20 tuhat.

Euroopa riikides moodustavad kehavälisel viljastamisel sündinud lapsed keskmiselt 2-3 % kõigist vastsündinutest, Eestis on see näitaja praegu 0,5-1%. Kunstliku viljastamise meetodite abil on võimalik inimese munarakku viljastada, kui on kasutada üle 20 000 liikuva seemneraku.

Kunstliku viljastamise meetodid

Katseklaasilaste laste arv kosub jõudsalt

Vastavalt Eesti seadustele tasub haigekassa tervishoiuteenuste loetellu kantud kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenused, mis on teostatud 90 päeva jooksul enne kehavälist viljastamist ja embrüo siirdamist.

Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus

Kehavälisel viljastamisel tuleb Teil eeldatavalt kasutada ka retseptiravimeid. Ravimihüvitist saavad taotleda kõik kuni 40-aastased (k.a) ravikindlustatud naised, kellel on meditsiiniline näidustus kehaväliseks viljastamiseks ja/või embrüosiirdamiseks, kes on antud protseduuri läbinud ning kes on 90 päeva enne protseduuri osutamise kuupäeva apteekidest välja ostnud protseduuriks vajalikke Eesti Haigekassa ravimite loetelusse kantud ravimeid.

Kehavälise viljastamise protseduuriga seonduvate ravimikulude hüvitise avaldus 

Näiteid ravimikulude hüvitamise kohta

Näide 1: Katrinil oli enne 05.07.08 tehtud neli kehavälise viljastamise ja  neli embrüosiirdamise protseduuri. Pärast 05.07.2008  tehti Katrinile veel üks kord mõlemad protseduurid.

Enne 05.07.2008 tehtud protseduuridega seoses on Katrinil õigus saada kolm korda hüvitist kehavälise viljastamisega seotud ravimite eest. Pärast 05.07.08 tehtud protseduuridega seoses on Katrinil võimalus saada ravimihüvitist piiramatu arv kordi nii kehavälise viljastamise kui ka embrüosiirdamisega seotud ravimite eest, antud juhul üks kord.

Näide 2: Triinul kulus kehavälise viljastamise ja embrüosiirdamise protseduuride teostamiseks vajalikele ravimitele 20 000 krooni.  Haigekassa maksab Triinule hüvitist summas 10 000 krooni.

Näide 3: Anul kulus kehavälise viljastamise ja embrüosiirdamise protseduuride teostamiseks vajalikele ravimitele 8 900 krooni. Tema puhul on väljamakstava hüvitise suuruseks ravimitele kulutatud summa ehk 8 900 krooni.

Ravimikulude hüvitamine Eesti Haigekassa poolt

Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord

Kehavälise viljastamise ravimikulude hüvitamise ja taotlemise kord

Kunstliku viljastamise protseduure teostavad Eestis

Tartu Ülikooli Kliinikumi Naistekliinik

Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliinik

Nova Vita kliinik

Elite kliinik