6. november 2012

Vananevate meeste spermakvaliteedist

vanamees ja sperma

Pilt:aarp.org

Seemnerakupatoloogiad ja vähenenud viljakuse näidud võivad vananevatel meestel olla seotud alumiste kuseteede sümptomitega (lower urinary tract symptoms ehk LUTS).

Need on ühe Tartu Ülikooli Kliinikumi teadlastegrupi poolt läbi viidud uuringu esialgsed tulemused. Teadlased esitlevad neid tulemusi 11.-12. septembril Poolas toimuval Euroopa uroloogia assotsiatsiooni (EAU) 3ndal Kirde-Euroopa piirkonna konverentsil.

Autorid väidavad, et meeste üha tõusev keskmine eluiga koos keskmise isakssaamise vanuse kasvuga ning samuti ka uued arengud kunstlikus viljastamises tõstatavad huvitavaid vanusega seotud küsimusi meeste viljakuse kohta. Käesoleva uuringu eesmärgiks oli uurida vananevate meeste sperma kvaliteedi seoseid alumiste kuseteede sümptomitega (LUTS).

Teadlased uurisid kokku 210 meest vanuses 45 kuni 67. Kliinilise läbivaatusel uuriti keha rasva, luu ja lihaste proportsioone, eesnääret, suguorganite patoloogiaid ning ka munandite suurust. Kõik osalejad täitsid kaks küsimustikku: International Prostate Symptom Score ja Chronic Prostatitis Symptom Index, mis käsitlesid alumiste kuseteede ning prostatiidi-sarnaseid sümptomeid.

Edasi võeti osalejatelt vereproovid, et uurida neid hormonaalsete, biokeemiliste ning organispetsiifiliste markerite suhtes. Kõigil meestel uuriti eesnäärme kogumahtu ning uriinivoolu kiirust.

Autorid järeldasid järgmist: „Meie esialgsed tulemused viitavad sellele, et seemnerakupatoloogiad ning viljakuse vähenemine võivad vananevate meeste puhul tõesti alumiste kuseteede ning eesnäärmehaiguste sümptomitega seotud olla. Edasistes uuringutes tuleks aga kindlaks määrata alumiste kuseteede ning sperma kvaliteedi seos, ning samuti ka alumiste kuseteede ravimise mõju eakamate meeste viljakusele. ”

Related News: