6. oktoober 2009

Tallinn saab taas kainestusmaja

Kainestusmaja on vaja!

Pilt:epicaceremony.com

Neljapäeval annab ehitaja Tallinna linnale üle valminud kainestusmaja, mille rajamiseks kulus üle 25 miljoni krooni

Politseiameti ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti vahel sõlmitud lepingu kohaselt ehitas Tallinna linn kinnistule Merelahe tee 4 (endine aadress Paldiski mnt 62) 57-kohalise kainestusmaja, lisaks on kuni 10 kohta ette nähtud meditsiinilise näidustusega patsientidele. 

„Linn hoolib turvalisest ja tervest elukeskkonnast ning kainestusmaja loob võimaluse pakkuda Tallinna tänavatel ja teistes avalikes kohtades ebakaines olekus kaaslinlasi häirivatele isikutele turvalist kohta kainenemiseks,“ ütles abilinnapea Merike Martinson. 

Kainestusmajas korraldatakse kainenemisele toodud isikutele vajalik meditsiiniline abi ja ööpäevaringne järelevalve. Politseiamet tagab arestimaja kainestuskambri tööks vajaliku personali ja tehnilised vahendid, Tallinna linn kannab hoone ekspluatatsiooniga seotud kulud ning sõlmib lepingu tervishoiuteenuse osutamiseks raviasutusega. 

„Vastavalt olukorrale kaasab politsei meediku, kes otsustab, kas joobnud isik vajab tervishoiuteenust,“ tutvustas Martinson tööpõhimõtteid. „Kuna kainestusmajas on ööpäevaringselt tööl erakorralise meditsiini oskustega meditsiiniõde ja hooldustöötaja, vähendab see koormust haiglate erakorralise meditsiini osakondadele.“ 

Kainestusmajas on 1- ja 2-kohalised kambrid, kolm eelkambrit juhuks, kui korraga saabub kainenema suurem seltskond ja tekib järjekord menetlustoimingutele, ööpäevaringse õendusabiga jälgimis- ja protseduuriruum, duširuumid, riietehoidla ja personaliruumid. 

Kainestusmaja juurde ehitati ka ülimoodne desinfektsioonikamber, mis töötab erinevatel režiimidel ning hakkab teenindama kõiki Tallinna haiglaid.