27. november 2012

Seos meeste viljatuse ja munandivähi vahel

munandivähk

Pilt:Internet

Vviljatutel meestel on suurem risk haigestuda munandivähki.

Tööstusriikide meeste seas kõige enam levinud vähivormi, munandi idurakk-kasvaja esinemine on artikli taustaandmete põhjal viimase 30 kuni 50 aasta jooksul veelgi sagenenud. On andmeid, et samal ajaperioodil on halvenenud ka tööstusriikide meeste sperma kvaliteet ja viljakus, kuid pole selge, kas need kaks suundumust on omavahel seotud.

Dr Thomas J Walsh, kes varem töötas San Franciscos California ülikooli juures ja tegutseb nüüd Seattle'is Washingtoni ülikooli arstiteaduskonnas, analüüsis koos kolleegidega 22 562 meespartneri andmeid kooselupaaridest, kes ajavahemikul 1967-1998 olid soovinud viljakusravi (neist 4549-l juhul oli tegu mehepoolse viljatusega, mis määrati kindlaks kõrvalekaldeliste spermanäitajate põhjal). Seejärel teostati nende andmete ristanalüüs riikliku vähiregistriga, mis sisaldab teavet aastatel 1988-2004 kinnitust leidnud vähijuhtude kohta.

Selgus, et 22 562-st mehest kokku 34-l oli diagnoositud munandivähk üks või rohkem aastat pärast seda, kui nad olid soovinud viljatusravi. Võrreldes sama vanuserühma meestega kogu rahvastikus, kelle andmed saadi Riikliku Vähiinstituudi tervisekontrolli programmist, esines viljatusravi sooviga arsti poole pöörduvate paaride meestel 1,3 korda suurem tõenäosus haigestuda munandivähki. Mehepoolse viljatusega meestel oli munandivähi oht 2,8 korda suurem kui viljakatel meestel.

"Nende andmete tõlgendamisel kaalusime võimalust, et munandivähki võib põhjustada mehepoolne viljatus või selle ravi," kirjutavad autorid. "Samas on see teooria äärmiselt ebatõenäoline, arvestades et paljudel juhtudel kasutatakse viljatuse raviks pigem abistavaid viljastamismeetodeid ja mitte otseselt meespartneri meditsiinilist või kirurgilist ravimist." Samuti ei ole tõenäoline, et tulemused on tingitud sõelaefektist, kus endale teadmata vähki põdevad mehed tulevad viljatusravile ja nende vähk avastatakse diagnostiliste uuringute käigus. Enamasti diagnoositakse munandivähk täiskasvanutel üsna kiiresti pärast seda, kui füüsilisel läbivaatusel leitakse munandikotis sõlmekesi või turseid.

"Usutavam on seletus, mille kohaselt nii viljatuse kui munandivähi algpõhjuseks on mingi ühine tegur," järeldavad autorid. Puudulik DNA parandamine või keha ekslik reaktsioon väikestele kahjustustele geneetilises materjalis, samuti keskkonnategurid võivad soodustada mõlemat haigust.

Related News: