13. jaanuar 2013

Seks ja alkohol on seotud suurenenud kuseteede infektsiooniga

seks

Pilt:guim.co.uk

Ameerika ühendriikide naissoost kolledžiõpilaste seas läbi viidud uuringu kohaselt mängivad seks ja alkohol sageli suurt rolli noorte naiste esmakordse kuseteede infektsiooni puhul.

Seksuaalsel aktiivsusel oli esmakordsele kuseteede infektsioonile kõige suurem mõju, kuid alkoholi tarbimine oli korrelatsioonis kahe kõige tugevama riskifaktoriga, millest mõlemaga kaasnes seksuaalne aktiivsus. Sellistele tulemustele jõudis Gainesville'i Florida ülikoolis töötav dr Charles Vincent, kes tutvustas oma järeldusi Ameerika Uroloogiaassotsiatsiooni aastakoosolekul Chicagos. 

Veel üllatavam oli, et sage kofeiini tarbimine osutus samuti kuseteede infektsiooni riskifaktoriks. "Kuseteede infektsioonile keskendunud uuringud on varem näidanud, et suguline vahekord suurendab kuseteede infektsiooni ohtu. Kõnealune kohort kinnitas selle riskifaktori olemasolu," ütles Vincent. 

Ta lisas: "Mõned uuringud on viidanud, et võib esineda seos ka kohvi või tee ja alkoholi tarbimisega. Kuigi põhjuslikku seost ei ilmnenud, võivad nimetatud tegevused olla märgiks teatud elustiilist, mis teeb inimese kuseteede infektsioonidele vastuvõtlikuks." 

Kuigi kuseteede infektsioonid tabavad igas vanuses naisi, on enamik varasemaid uuringuid keskendunud vanematele rühmadele, kus on minevikus esinenud mitu haiguse episoodi. Vincent ja tema kolleegid tahtsid kindlaks teha ja uurida riskifaktoreid noorte naiste puhul, kes pöörduvad ravile oma esimese kuseteede infektsiooniga. 

Florida ülikooli tervishoiuteenistuse kaudu kaasasid teadlased uuringusse 180 naist, kellel diagnoositi esmakordselt kuseteede infektsioon, ning lisaks 80 ilma infektsioonita naist, kes olid kontrollgrupiks. 

Üks uuringuõde kogus osalejatelt andmeid perekonna, sümptomite, elustiili ja toitumisharjumuste kohta. Kõigilt osalejatelt võeti uriiniproovid, uriini- ja tupekülvid. Uuringus ja kontrollgrupis osalejate keskmine vanus oli umbes 21 aastat ning 60-70% mõlema grupi liikmeid olid heledanahalised. Mõlemasse gruppi kuuluvad naised olid olnud kolledžis umbes 2,5 aastat ja 97% neist olid vallalised. 

Kõige sagedasemad sümptomid, mis sundisid infektsiooniga naisi tervishoiuteenistuse poole pöörduma, olid urineerimistung ja sage urineerimine. Keskmiselt pöörduti abi saamiseks kaks või kolm päeva pärast sümptomite teket. Escherichia coli oli kõige sagedamini kuseteede infektsiooniga seotud organism, mis põhjustas umbes pooled infektsioonidest. Sageduselt teine isoleeritud mikroob oli , mis põhjustas umbes 15% infektsioonidest. 

Kuseteede infektsiooniga seotud võimalike mõjutegurite analüüs näitas, et infektsiooni mõjutas kõige rohkem seksuaalne aktiivsus viimase kahe nädala jooksul ja sekspartnerite arv viimase kahe nädala jooksul (P<0,001). Samuti oli olulises seoses kuseteede infektsiooniga vaginaalne vahekord viimase kahe nädala jooksul (P=0,002). 

Urineerimispraktika (nt pühkimissuund) ja tampoonide või hügieenisidemete kasutamine ei mänginud kuseteede infektsiooni riski puhul olulist rolli. Alkoholi tarbimine iseenesest ei suurendanud samuti oluliselt kuseteede infektsiooni ohtu. Samas oli alkoholi tarbimise sagedus olulises seoses seksuaalse aktiivsusega ning viimasel kahel nädalal toimunud vaginaalse vahekorraga. 

Lisaks näitas analüüs tugevat seost alkoholitarbimise ja viimase kahe nädala sekspartnerite arvu vahel. "Alkoholi tarbimise ja seksuaalse aktiivsuse seos võib viidata nõrgenenud otsustusvõimele, mille tõttu seksuaalne aktiivsus suureneb," ütles Vincent. 

Mitmemõõtmelisel analüüsil ilmnes, et keskmisest suurem kofeiini sisaldavate jookide tarbimine ja oraalseksi saamine olid samuti olulised naiste kuseteede infektsiooni ennustavad tegurid (vastavalt P<0,04 ja P<0,03). 

"Meie sõnum seoses selle uuringuga on, et kuseteede infektsioon on väga levinud, puudutades miljoneid naisi," ütles Vincent. "Mõnel juhul infektsioon kordub ja 5%-l naistest esineb infektsioon korduvalt. Kuseteede infektsiooniga seotud riskifaktorite mõistmine, sellele vastav elustiili muutmine ja teadmine, millal arsti poole pöörduda, on selle uuringu olulised aspektid."

Related News: