25. august 2009

Kolmandik naistest ei hooli rasedusest hoidumisest

rasedusest hoidumine

Pilt:jaager.net

Kolmandik viljakas eas Eesti naistest ei kasuta soovimatu rasestumise ärahoidmiseks rasestumisvastaseid vahendeid ega ühtegi muud meetodit, selgus värskest uuringust.

Turu-uuringute ASi korraldatud uuringust, kus osales tuhat 15-45-aastast naist üle Eesti, selgub, et vaatamata rasestumisvastaste vahendite kättesaadavusele ei pea 31 protsenti naistest nende kasutamist oluliseks. Ei teadvustata, et tahtmatu raseduse katkestamine võib põhjustada suurel hulgal komplikatsioone ja olla naise tervisele väga ohtlik. Naistearst Galina Litteri sõnul on uskumatu, et vaatamata rasestumisvastaste vahendite kättesaadavusele 21. sajandil ei kasuta pea kolmandik naistest mingeid nüüdisaegseid vahendeid.

Litteri hinnangul on üheks põhjuseks naiste harimatus.

«Raseduse katkestamine patsiendi omal soovil nii kirurgiliselt kui ka medikamentoosselt on paljude ringkondade arvates ebaeetiline, sisaldades palju sotsiaalseid, psühholoogilisi, aga peamiselt haritusega seonduvaid probleeme. Naised peavad endale teadvustama, et soovimatuid rasedusi on võimalik ära hoida,» sõnas Litter. 

Rasestumisvastaste vahendite valikul usaldavad naised kõige enam arsti soovitust, teise valikukriteeriumina nimetati ohutust. Suur on ka harjumuse jõud, sest üle poole vastanutest ei olnud meetodi vahetusele mõelnud vaatamata sellele, et vahepeal on lisandunud mitmed uued ja mugavamad vahendid.

Pillide kasutajatest tunnistas 45 protsenti, et unustab aeg-ajalt pilli võtmata. Rõnga ja plaastri kasutajate hulgas neid ei olnud, sest neid vahendeid peab meeles pidama vastavalt kas kord kuus rõnga puhul või plaastri puhul kord nädalas.

Related News: