30. august 2009

Igapäevane seks parandab sperma kvaliteeti

Seks parandab sperma kvaliteeti

Pilt:typepad.com

Austraalia teadlaste arvates parandab igapäevane seks sperma kvaliteeti

Veel üsna hiljuti ei valitsenud viljakuse spetsialistide hulgas selles osas üksmeelt, kas mehed peaksid oma partnerit viljastada soovides mõni päev enne vahekorrast hoiduma või mitte.

Dr David Greening, kes on reproduktiiv-endokrinoloogiale ja viljatusele spetsialiseerunud sünnitusabiandja ning günekoloog Austraalias, ütles: „Me teadsime vaid seda, et vahekord ovulatsiooniga samal päeval viib suurima tõenäosusega rasestumiseni. Meil polnud aga teada, mis oleks parim nõuanne just ajaperioodil enne ovulatsiooni või, kunstliku viljastamise puhul, munaraku eemaldamist.“

„Ma arvasin, et sagedased seemnepursked võiks olla füsioloogiline mehhanism seemnerakkude DNA kahjustuste parandamiseks, hoides samal ajal seemnerakkude tasemeid normaalsel, viljakal tasemel.“

Selle hüpoteesi testimiseks uuris dr Greening 118 meest, kelle seemnerakkudes oli keskmisest rohkem DNA kahjustusi (DNA fragmentatsiooni indeksi ehk DFI järgi). Uuringu nõuetele vastasid mehed, kelle seemnerakkudest üle 15% (DFI >15%) oli kahjustatud. Sydney’s defineeritakse sperma DNA kahjustust järgmiselt: suurepäraseks spermakvaliteediks loetakse vähem kui 15% DFI; 15-24% DFI tähendab hea kvaliteediga spermat, 25-29% DFI  rahuldavat ning üle 29% DFI kehva kvaliteediga spermat. Teistes laborites võivad aga olla pisut erinevad vahemikud.

Meeste instruktsiooniks oli seitse päeva järjest saada seemnepurse, kusjuures ravimite kasutamist või elustiili muutusi paluti sel ajal mitte ette võtta. Enne katse algust hoidusid mehed vahekorrast kolm päeva; eelmõõtmisel tehti kindlaks, et DNA kahjustuse tasemed ulatusid 15st kuni 98nda protsendini DFI, keskmine oli 34% DFI. Kui seitsmendal päeval pärast eksperimendi algust meeste seemnerakke uuesti hinnati, leidis dr Greening, et 96 mehel (81%) vähenesid sperma DNA kahjustused keskmiselt 12 protsenti, samal ajal kui 22 mehel (19%) kahjustused ligi 10 protsendi võrra hoopis kasvasid. Kogu grupi keskmine DFI langes 26 protsendini.

 Dr Greening ütles: „Kuigi keskmine oli 26%, mis jääb spermakvaliteedi „rahuldavasse“ vahemikku, käivad sinna alla need 19 protsenti meestest, kelle DNA kahjustused suurenesid kui ka need, kellel vähenesid. Nende meeste lõikes, kelle sperma DNA kahjustused vähenesid, langes keskmine kahjustuse indeks 12 protsendi võrra, maandudes 23ndal protsendil, mis tähendab hea kvaliteediga spermat. Lisaks liikus rohkem mehi „heasse“ vahemikku ning välja „kehvast“ või „rahuldavast“ vahemikust. Need muutused olid kaalukad ning statistiliselt väga usaldusväärsed.“

 Lisaks leidsime, et kuigi sagedased seemnepursked vähendasid sperma mahtu ning seemnerakkude kontsentratsiooni, ei seadnud see ohtu seemnerakkude liikumisvõimelisust. Tegelikult liikuvus hoopis tõusis – küll ainult pisut, kuid seejuures statistiliselt olulisel määral.“

„Edasistes uuringutes tuleks vaadata, kas nende meeste spermakvaliteedi paranemine tähendab ka kõrgemat raseduste määra, kuid varasemad uurimused on juba näidanud seost sperma DNA kahjustuste ja raseduste sageduse vahel.“

„Ejakulatsiooni päevade optimaalne arv võib olla seitsmest ka suurem või väiksem, kuid nädal tundub olevat teostatav ning eelistatav. Võib järeldada, et paarid, kellel on normaalsed spermaparameetrid, peaksid enne ovulatsiooni tähtaega terve nädal iga päev seksima. Kunstliku viljastamise puhul võib see aidata sperma kvaliteeti parandada ning lõpuks ka rasestuda. Lisaks võivad need tulemused tähendada, et meestel on viljastumises hoopis olulisem osa, kui varasemalt arvati; ning eriti just mehe vanuse kasvades ja kunstlikul viljastamisel on seemnepursete sagedus spermakvaliteedi oluline parandaja.“

Dr Greening arvab, et sagedad seemnepursked parandavad sperma kvaliteeti seetõttu, et siis puutuvad seemnerakud seemnejuhades ja munandimanuses reaktiivse hapniku osakestega vähem aega kokku. Reaktiivse hapniku osakesed on väga väikesed molekulid, mis suurtes kogustes võivad rakke kahjustada. „Ülejäänud meestel, kelle DFI indeks tõusis, võivad sperma DNA kahjustustel olla teistsugused põhjused,“ järeldas ta.

Related News: