26. jaanuar 2010

Emakakaelavähk on ennetatav

Emakakaelavähk

Pilt:vcmedia.vn

Kuni 30.jaanuarini toimub toimub arvult neljas rahvusvaheline emakakaelavähi vastu võitlemise nädal.

Eesti Vähiliit koostöös Eesti  Haigekassa ning SA Vähi Sõeluuringud organiseerivad samal ajal järjekordse emakakaelavähi ennetamise nädala Eestis, et juhtida eelkõige naiste, aga ka avalikkuse ja meditsiinitöötajate tähelepanu emakakaelavähi ennetamise ja varajase avastamise võimalustele.

Kogu Euroopas on igal aastal 60 000 uut emakakaelavähi juhtu ja 30 000
emakakaelavähist tingitud surma, mis muudab emakakaelavähi sageduselt seitsmendaks vähiliigiks Euroopa naiste hulgas. Emakakaelavähi esinemissagedus Eestis on viimastel aastatel hüppeliselt tõusnud ning
vanusegrupis 15-54 aastat on emakakaelavähk haigusjuhtude arvult naiste
seas lausa teisel kohal. Igal aastal saab Eestis 150-160 naist emakakaelavähi diagnoosi. Emakakaelavähk on üks vähipaikmetest, mida on võimalik ennetada. Vähieelne seisund võib kesta 10 kuni 15 aastat, õigeaegselt avastatuna on see kergesti diagnoositav ja ravitav. Emakakaelavähi peamiseks riskiteguriks on inimese papilloomiviirus (HPV).

Enamik haigusjuhtudest diagnoositakse vanuses 30-50 aastat - see on vanus, kus naised käivad tööl, hoolitsevad perekonna eest või teevad mõlemat. Seega on emakakaelavähi puhul tervena elatud eluaastate kaotus proportsionaalselt suurem kui hilisemas vanuses avalduvate vähkide puhul ning selle mõju ühiskonnale tervikuna oluliselt sügavam. Vähieelsete seisundite leidmiseks viiakse läbi emakakaelavähi sõeluuringuid (Pap-teste) paljudes riikides. Eestis kutsutakse igal aastal kirjaliku kutsega emakakaela sõeluuringule Haigekassas kindlustatud naised vanuses 30 - 55 aastat. 2009. aastal saadeti kutsed ligi 34 000 naisele üle Eesti ning sõeluuringul käisüle 13000 naise, neile lisanduvad naised, kes on eelistanud testi teha oma günekoloogi juures.

2009. aasta uuringu „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2009“ andmetel märkas 79% naistest eelmisel aastal vähi sõeluuringute alast infot meedias. Suurem osa naistest (60%) soovib meeldetuletust uuringul osalemiseks saada posti teel Rahvastikuregistri aadressil, 13% eelistaks saada teavet oma perearstilt- või pereõelt ning 12% vastanutest sooviks saada infot e-kirja teel.

2010. aastal kutsub Haigekassa uuringule aastatel 1955, 1960, 1965, 1970, 1975 ja 1980 sündinud kindlustatud naised, kellele ei ole eelneval aastal Pap-testi tehtud. Emakakaelavähi sõeluuring on osa Eesti riiklikust vähistrateegiast, mida rahastatakse nii riigi kui ravikindlustuse eelarvest.

Eesti Vähiliit tutvustab sel aastal esmakordselt emakakaelavähi ennetuse sümbolit „Tarkuse Pärl“.

Rinnanõelana kantavat pärli tutvustas Euroopa Emakakaelavähi Assotsatsioon kaks aastat tagasi, eesmärgiga muuta sümbol üle maailma tuntuks. On tõestatud, et organiseeritud emakakaelavähi sõeluuringute programmid ennetavad igast kümnest juhust kaheksa. HPV vastane vaktsineerimine enne suguelu algust on tõhus kahe kõige sagedasema viiruse riskitüübi ennetamisel, mis põhjustavad umbes 70% kõigist emakakaelavähi juhtudest. HPV vastane vaktsineerimine ei enneta kõiki emakakaelavähi juhte, seega peavad ka vaktsineeritud naised osalema sõeluuringul. Sõeluuring ja enne suguelu algust läbiviidud vaktsineerimine koos pakuvad parimat kaitset emakakaelavähi vastu. Just selle sõnumi edasi kandmiseks on loodud emakakaelavähi ennetuse sümbol „Tarkuse pärl“.