23. detsember 2012

Atraktiivne nägu on oluline nii homo- kui heteromeestele

Atraktiivne nägu on oluline nii homo- kui heteromeestele

Pilt:nypress.com

Harvardi Ülikoolis läbiviidud uuringus leiti, et homoseksuaalsete meeste jaoks on kõige atraktiivsemad maskuliinseimate nägudega mehed.

Heteroseksuaalsed mehed eelistavad aga kõige naiselikuma näoga naisi.

 

See tulemus näitab, et olenemata seksuaalsest orientatsioonist on meeste ajud seadistatud pidama atraktiivseks sooliselt dimorfseid nägusid (neid, mis peegeldavad kõige selgemalt inimese sugu).

Internetis läbi viidud uuringut, kus osales üle 900 mehe ja naise, viisid läbi Harvardi Ülikooli doktorant Aaron Glassenberg ja tema kaasautorid.

Nende tehtud töö näitas, et geimeeste jaoks olid eriti maskuliinsed meeste näod oluliselt atraktiivsemad kui feminiinsete meeste näod. Lisaks, homoseksuaalsete meeste poolt atraktiivseks peetavad näod ei olnud üldjuhul samad, mis meeldisid heteroseksuaalsetele naistele. Mehed, nii homo- kui heteroseksuaalsed, eelistavad selle soo puhul, kes neile meeldib, sooliselt väga dimorfseid nägusid. Homoseksuaalide ja heterode arvamused ei ühtinud meeste nägude tüüpide osas, mida kumbki grupp atraktiivseks pidas.

See uuring on esimene, kus uuriti homoseksuaalsete meeste ja naiste näojoonte eelistusi. Naiste eelistused on keerukamad kui meestel – sellele viitab ka eelnevad teadmised, mille kohaselt mõjutavad näoeelistusi ovulatsioon, rasestumisvastaste vahendite kasutamine ja suguiha. Selles konkreetses uuringus eelistasid heteroseksuaalsed naised võrreldes lesbidega maskuliinsemate näojoontega mehi, samal ajal eelistasid lesbid aga kergelt maskuliinsemaid naiste nägusid (võrreldes heteroseksuaalsete naiste ning meestega).

Meeste nägude puhul on suguliselt dimorfseteks näojoonteks lai lõug, lai otsmik ja esiletungivam kulmukaar. Suguliselt dimorfsel naisenäol on teravama nurgaga lõug, suuremad huuled ja kitsam otsmik.

Eelnevalt on näidatud, et naised eelistavad ovulatsiooni ajal maskuliinsemaid meeste nägusid, mis viitab näolise atraktiivsuse evolutsioonilisele ülesandele. Maskuliinsema näoga meestel olevat uuringute andmetel parem tervis ja suurem dominantsus, kuid nad investeerivad vähem järglastesse.

Glassenbergi uuring toetab väidet, et meeste atraktiivsus toimib naiste atraktiivsusega võrreldes erinevalt, ja seda seksuaalsest orientatsioonist olenemata.

 

 

Related News: